Art Featured

TOP 10 instituţii din Chișinău în care poți studia ARTA

image_zpsxixyt3n4

Unii consideră că artiștii pot să creeze fără să posede studii în domeniu. Totuşi nimeni nu poate nega rolul important al studierii artei în procesul de dezvoltare şi perfecţionare a unui artist.

Din acest motiv, SAKS Magazine a alcătuit un TOP al instituţiilor preuniniversitare si universitare din Chişinău pentru doritorii să studieze diverse domenii ale artei.

Liceul Academic de Arte Plastice „ Igor Vieru ” este o instituție preuniversitară de profil din Chișinău ce își are începututul încă din anul 1969 și oferă pregătire aprofundată în domeniul disciplinelor de profil: desen, pictură, compoziție și istoria artelor plastice și a celor de cultură generală.

Elevii liceului participă în cadrul unor proiecte, concursuri artistice, expoziții locale și internaționale. De asemenea, beneficiază de instruirea unor profesori înalt calificați, în majoritate membri ai Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova.
 photo liceul igor_zpsneio8ul7.jpg

Şcoală de Arte Plastice pentru copii „ A. Șciucev ” a fost fondată în 1959, are scopul de a educa copii sensibili la lumea frumosului, de a dezvolta creativititatea şi fantezia cu ajutorul artei.

Şcoală oferă elevilor instruire de bază în Desen, Pictură, Compoziţie realistă, Compoziţie modernistă, Sculptură şi Istoria artelor. Vârsta copiilor ce pot studia în şcoală este de la 10 până la 17 ani.
 photo sciusev_zpsqanujtdv.jpg

Colegiul Republican de Arte Plastice „ Alexandru Plămădeală” îşi are originea din anul 1887 şi timp de 92 de ani a fost unica instituţie de arte plastice din Moldova. Colegiul a instruit în domeniul artelor timp de peste un secol, zeci de generaţii de artişti, printre care personalităţi ilustre, promotori ai artei şi culturii noastre pe plan internaţional ca C.Cobzieva, A. Plămădeală ,A. Sciusev, M. Grecu, G. Sainciuc, E. Romanescu etc.

Colegiul propune instruire în domeniul Artelor plastice (pictură, sculptură, grafică), Artelor decorative (tapiseria artistică şi ceramica artistică) şi Designului (design interior şi vestimentar)
 photo plama_zps9qcwagwm.jpg

Academia de Pictură „ Stati Art ” (APSA) este o instituţie privată de învăţământ superior din Moldova ce şi-a lansat activitatea în anul de studii 2015-2016.

Îşi propune formarea artiştilor şi pedagogilor în domeniul artelor plastice. Instruirea e bazată în prim-plan pe studiul academic al picturii şi desenului de şevalet axându-se în acelaşi timp pe dezvoltarea personală şi profesională în domeniul artelor plastice.
 photo stati1_zps7w0ytntn.jpg

Colegiul Tehnologic este considerat o instituţie de prestigiu din Republica Moldova. Acesta oferă posibilititatea de a studia Designul vestimentar, Modelarea şi Tehnologia articolelor din piele şi înlocuitori, Modelarea şi Tehnologia Articolelor din Tricot şi Modelarea şi Tehnologia Articolelor din Ţesuturi. 

Colegiul colaborează cu facultatea de textile a Universităţii Tehnice „Gh.Asachi” din Iaşi şi cooperează cu multe instituţii din România şi Rusia, cu fabricile „ Ionel ”, „ Zorile ” din Chişinău, cu fabricile de confecţii din Bălţi, Soroca, Cahul. Absolvenţii colegiului activează în diferite centre de modă din republică şi din alte ţări, îndeosebi la fabricile de confecţii de îmbrăcăminte şi încălţăminte.

Printre cei ce şi-au făcut studiile inițial la acest colegiu se numără Alina Bradu – creatoarea cunoscutului brand cu acelaşi nume.
 photo tehno_zpswtj34q3c.jpg

Colegiului de Construcţii din Chişinău(CCC) – cea mai veche instituţie de profil din Republica Moldova îşi are începuturile în anul 1932.

Instituţia colaborează cu diverşi agenţi economici, instituţii naţionale şi internaţionale cu scopul de asigura mobiliatate academică. CCC oferă pregătire profesională standart în domeniul Designului Interior.

Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) a fost fondată în anul 1964, de atunci până în prezent îşi propunune obiectivul de a oferi studii performante tinerilor din Moldova. Cei interesaţi, au ocazia să studieze Artele Decorative, Sculptura, Designul vestimentar industrial, Designul Interior, Arhitectura şi Designul Industrial în cadrul UTM.

Universitatea este acreditată de stat şi decorată cu medalia „European Quality” (Oxford, Marea Britanie, 2010). La UTM studiile sunt organizate în baza sistemului European de credite academice transferabile (ECTS) ce facilitează mobilitatea studenţilor şi a tinerilor specialişti în arealul european cu recunoaşterea diplomelor de studii.
 photo utm_zpsgoek52b6.jpg

Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice a schimbat denumirea şi structura deseori pe parcursului istoriei, primele origini ale academiei datând încă din anul 1919, când la iniațiativa lui G.Enescu a fost înfiinţat convervatorul „Unirea”.

Succesoare a Conservatorului de Stat din Chişinău, iniţial instituţia oferea doar studii muzicale. În prezent, academia pregăteşte specialişti în domeniile: Teatru, Muzică, Multimedia, Arte Plastice, Design, Culturologie şi Coregrafie. Academia este considerata o instituţie prestigioasă şi a educat personalităţi notorii ale artei şi culturii naţionale precum: Eugen Doga, Serghei Lunchevici, Maria Bieşu, Iurie Gâscă, Vasile Zagorschi.

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” a fost formată în anul1940, dispune de cadre didactice de calificare înaltă ce au misiunea de a pregăti specialişti într-un spectru larg de domenii.

În cadrul Facultăţii de Arte Plastice şi Design, considerată un centru semnificativ al cercetării în domeniul artei din Republica Moldova, studenţii au ocazia să se aprofundeze în studierea Artei decorative, Picturii şi Studierii Artelor, Graficii şi Metodologiei instruirii.
 photo pedag_zpsh2n3zu5x.jpg

Autor text: Diana Oselschi

POSTARI SIMILARE

ARE YOU READY? GET IT NOW!
Increase more than 500% of Email Subscribers!
Your Information will never be shared with any third party.